O firmie

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. wykonuje projekty, montaż, serwis i konserwacje systemów teletechnicznych (tj. dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów sygnalizacji pożaru, monitoringu w oparciu o kamery przemysłowe, alarmowych instalacji przeciwwłamaniowych, kontroli dostępu oraz innych instalacji teletechnicznych niskoprądowych).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
 • Systemy sygnalizacji pożaru SSP
 • Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz obojętny SUG
 • Systemy bezpieczeństwa, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD
 • Systemy telewizji dozorowej CCTV
 • Budowa i organizacja kancelarii tajnych
 • Systemy oddymiania
 • Systemy detekcji gazu

Zapewniamy wykonanie wyżej wymienionych instalacji, a w tym:

 • sporządzenie projektów technicznych instalacji
 • montaż instalacji
 • wykonanie badań i pomiarów zrozumiałości mowy w dźwiękowych systemach ostrzegawczych DSO, pomiarów szczelności izotopowych czujek dymu oraz innych pomiarów instalacji teletechnicznych
 • zapewniamy dostawę urządzeń
 • prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych
 • na zlecenie użytkownika możemy przejąć serwis instalacji już użytkowanych

Wykonujemy instalacje teletechniczne, gdzie wymagane jest posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego