O firmie

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. wykonuje projekty, montaż, serwis i konserwacje systemów teletechnicznych (tj. dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów sygnalizacji pożaru, monitoringu w oparciu o kamery przemysłowe, alarmowych instalacji przeciwwłamaniowych, kontroli dostępu oraz innych instalacji teletechnicznych niskoprądowych).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
  • Systemy sygnalizacji pożaru SSP
  • Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz obojętny SUG
  • Systemy bezpieczeństwa, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych
  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  • Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD
  • Systemy telewizji dozorowej CCTV
  • Budowa i organizacja kancelarii tajnych
  • Systemy oddymiania
  • Systemy detekcji gazu

Zapewniamy wykonanie wyżej wymienionych instalacji, a w tym:

  • sporządzenie projektów technicznych instalacji
  • montaż instalacji
  • wykonanie badań i pomiarów zrozumiałości mowy w dźwiękowych systemach ostrzegawczych DSO, pomiarów szczelności izotopowych czujek dymu oraz innych pomiarów instalacji teletechnicznych
  • zapewniamy dostawę urządzeń
  • prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych
  • na zlecenie użytkownika możemy przejąć serwis instalacji już użytkowanych

Wykonujemy instalacje teletechniczne, gdzie wymagane jest posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego