KARO Karlicki Sp. z o.o.

Biuro:

ul. Święcicka 25

05-860 Płochocin

powiat warszawski zachodni

gmina Ożarów Mazowiecki

Telefony:

tel. +48 22 478 27 88

fax. +48 22 478 27 89

tel. kom. +48 609 577 433

Siedziba:

ul. Łąkowa 8

05-860 Płochocin

NIP 118 18 18 867

REGON 140340204

nr KRS 0000246532 (Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy

w Warszawie XIV Wydz. Gospodarczy KRS)

Kapitał Zakładowy 50 000 zł.

GPS – Global Positioning System:
N 52°12’13.41”
E 20°42’16.75”

e-mail:
biuro@karokarlicki.pl
grzegorzk@karokarlicki.pl

www:
http://www.karokarlicki.pl