O Firmie

O firmie

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. wykonuje projekty, montaż, serwis i konserwacje systemów bezpieczeństwa (tj. dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów sygnalizacji pożaru, monitoringu w oparciu o kamery przemysłowe, alarmowych instalacji przeciwwłamaniowych, kontroli dostępu oraz innych instalacji teletechnicznych niskoprądowych).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Zapewniamy wykonanie wyżej wymienionych instalacji, a w tym:
  • sporządzenie projektów technicznych instalacji
  • montaż instalacji
  • wykonanie badań i pomiarów zrozumiałości mowy w dźwiękowych systemach ostrzegawczych DSO, pomiarów szczelności izotopowych czujek dymu oraz innych pomiarów instalacji bezpieczeństwa
  • zapewniamy dostawę urządzeń
  • prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji bezpieczeństwa
  • na zlecenie użytkownika możemy przejąć serwis instalacji już użytkowanych

Wykonujemy instalacje bezpieczeństwa, gdzie wymagane jest posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

 

Wykonywana przez nas działalność związana z narażeniem w transporcie i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniowania jonizującego – zainstalowane w izotopowych czujkach dymu, nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie działalności nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.

15.06.2023r.

Biuro Karo Karlicki ul. Święcicka