Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki

W marcu 2006r. otrzymaliśmy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót izotopowymi czujkami dymu oraz instalowanie, konserwację, magazynowanie i transport izotopowych czujek dymu Zezwolenie nr D-16060 z dn. 16. 03.2006r.

zezwolenie_a6d9ad5