Budowa i organizacja kancelarii tajnych

BUDOWA I ORGANIZACJA KANCELARII TAJNYCH

Kancelaria tajna jest podstawowym elementem bezpieczeństwa organizacji, firmy lub korporacji realizujących ściśle określone, bardzo specyficzne zadania związane z przetwarzaniem informacji niejawnych. Aby system ochrony funkcjonował prawidłowo, kancelaria tajna musi spełniać wszystkie stawiane przed nią wymagania. Kancelarię Tajną i pion ochrony budujemy w momencie podjęcia decyzji o wystąpieniu do ABW o przyznanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia.

Kancelaria stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległą pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony posiadających poświadczenia bezpieczeństwa odpowiednie do najwyższej klauzuli dokumentów, do których mogą mieć dostęp. Odpowiada za rejestrowanie przechowywanie, wydawanie i obieg dokumentów. Powinna być zorganizowana w wyodrębnionym pomieszczeniu, zabezpieczonym zgodnie z przepisami o środkach ochrony fizycznej.

Art.56 ustawy dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010, Nr 182, poz. 1228); nakłada obowiązek stosowania środków ochrony fizycznej w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych.

W kancelarii tajnej należy zainstalować:

 • System sygnalizacji włamania i napadu wyposażony w pasywne czujki podczerwieni wykrywające ruch w pomieszczeniu, czujki magnetyczne – kontaktrony wykrywające próby wtargnięcia przez drzwi i okna, oraz czujki wstrząsowe wykrywające próby siłowego wdarcia się przez forsowanie ścian lub stropów.
 • System dozoru wizyjnego wraz z rejestracją obrazu, wyłącznie do obserwacji drzwi wejściowych do pomieszczeń kancelarii.
 • System sygnalizacji pożarowej.
 • Dwustronny system kontroli dostępu do pomieszczeń kancelarii.
 • Przyciski napadowe.

Instalowane systemy oraz urządzenia alarmowe powinny spełniać 2 stopień zabezpieczenia według Polskiej Normy PN-EN 50133-1.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu środków ochrony fizycznej.

Wykonywane przez naszą firmę usługi są zgodne z wymogami ustawy, rozporządzeń i norm tj.

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (U. z 2010, Nr 182, poz. 1228);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych – (U. z 2012 r., Nr 0 poz. 683);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (U. z 2011 r., Nr 276, poz. 1631);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. – normy:
 • PN-EN 1667 – okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.
 • PN-EN 14450 – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Pojemniki bezpieczne i szafy.
 • PN-EN 1300 – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie.
 • PN-EN 50131-1 –Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.
 • Wymagania systemowe
  • PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Część 1: Wymagania systemowe.
  • PN-EN 12209 – Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
 • Wymagania i metody badań.
  • PN-EN 1143-1 – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń.

Lista świadectw bezpieczeństwa naszej firmy:

 • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – PIERWSZEGO STOPNIA

  Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2025r.
  • POUFNE – na okres do: 2028r.

 • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – DRUGIEGO STOPNIA

  Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2025r.
  • POUFNE – na okres do: 2028r.

 • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

  Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2025r.
  • POUFNE – na okres do: 2028r.

 • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

  Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – UNII EUROPEJSKIEJ, oznaczonych klauzulą:

  • SECRET UE/EU SECRET – na okres do: 2025r.
  • CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL – na okres do: 2028r.

 • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

  Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO NATO, oznaczonych klauzulą:

  • NATO SECRET – na okres do: 2025r.
  • NATO CONFIDENTIAL – na okres do: 2028r.
   

Kancelaria Tajna działająca w naszej firmie zapewnia kompletny sposób ochrony informacji niejawnych. Zespół przeszkolonych osób zapewnia zachowanie procedur mających na celu ochronę powierzonych dokumentów.

Zapraszamy do współpracy.