System Sygnalizacji Pożaru Edwards

edwards_logo

 

Edwards

System Sygnalizacji Pożaru Edwards

Globalny lider wśród systemów przeciw pożarowych i ostrzegania o zagrożeniu.

 
Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. posiada wszystkie szkolenia i pozwolenia do projektowania, instalowania i serwisowania Systemów Sygnalizacji Pożaru Edwards.

Produkty Edwards

Centrala Sygnalizacji Pożaru EST-3Centrala EST-3 SAP

EST-3 jest mikroprocesorowym System Sygnalizacji Pożaru Edwards współpracującym z inteligentnymi czujkami. Posiada bardzo szerokie możliwości pracy w sieci z niezawodną komunikacją w standardzie “peer to peer”. Można go rozbudować do 320 000 punktów.

System EST-3 obejmuje także nagłośnienie alarmowe (ewakuacyjne) i system telefonów pożarowych. Dzięki temu cały system spełnia specjalne wymagania bezpieczeństwa dla dużych szpitali, hoteli, biurowców oraz kompleksów wielo- obiektowych jak uczelnie, uniwersytety, bazy wojskowe, zakłady przemysłowe itp.

Modułowa, elastyczna konstrukcja systemu pozwala na łatwą rozbudowę od pojedynczej centrali obsługującej do 2500 urządzeń sygnalizacji pożaru aż po sieć złożoną z 64 central (węzłów), w której wykorzystany jest protokół wielopriorytetowy.

Opis Systemu

EST-3 jest systemem modułowym, swobodnie programowanym. Dzięki temu można łatwo dostosować zarówno pojedynczą centralę jak i całą sieć do specyficznych wymagań ochrony pożarowej. Można też łatwo przekształcić system w dużą sieć obsługującą kompleks budynków. Okablowanie obiektów jest uproszczone ponieważ system wykorzystuje pętle i elementy wykonujące różne funkcje.

Centrala EST-3 SAP

Charakterystyka centrali

System Sygnalizacji Pożaru Edwards EST-3 zapewnia szybkie podłączanie przewodów do kart systemowych, gdyż listwy zaciskowe są odłączalne od kart. Do kart systemowych należą karty pętlowe, karty wzmacniaczy systemu nagłośnienia, karty sterująco / monitorujące, karty centralnych procesorów. Karty systemowe montuje się w gniazdach szyn lokalnych.

Konstrukcja zapewnia odpowiednią separację obwodów wysokonapięciowych i niskonapięciowych. W centrali EST-3 lub w dowolnej centrali oddalonej (węźle) można montować do czterech zasilaczy o łącznym obciążeniu 28 A. Na szynach lokalnych można instalować od 5 do 21 kart systemowych. Centrala systemu może obsłużyć do 10 kart jednopętlowych lub do 5 kart dwupętlowych urządzeń Signature (250 adresów na pętli) lub Escape (127 adresów na pętli) w dowolnej kombinacji.

W jednej centrali można stosować różne typy kart pętlowych z różnymi urządzeniami w pętlach pod warunkiem, że łączna liczba pętli nie przekroczy 10. Ogółem daje to możliwość zamontowania w centrali lub w węźle sieci odpowiednio do 2500 lub 1270 urządzeń (adresów). Ponadto centrala EST-3 może obsługiwać do 15 kart sterująco/monitorujących dla linii z urządzeniami sygnalizacyjnymi lub czujkami konwencjonal- nymi. W centrali można zamontować do 19 paneli wskaźnikowo-przyciskowych.

Centrala EST-3 SAP

Adresowalne urządzenia pętlowe

System EST-3 obsługuje urządzenia analogowe adresowalne Escape i urządzenia mikroprocesorowe Signature, adresowane programowo.Seria Escape obejmuje czujki dymu, ciepła, dymu i ciepła, ROP- y, moduły sterujące, monitorujące, izolatory zwarć i sygnalizatory adresowalne zasilane z pętli. Na jednej pętli można instalować do 127 takich urządzeń.Seria SIGA obejmuje czujki mikroprocesorowe jedno i wielosensorowe, moduły monitorujące i sterujące, ROP-y. Na pętli można instalować do 250 takich urządzeń; 125 czujek i 125 wejść/wyjść.

Centrala EST-3 SAP

Praca w sieci

Karta sieciowa RS-485 zainstalowana w centrali umożliwia pracę w sieci z wykorzystaniem protokołu „peer-to-peer” . Sieć taka może obsłużyć 64 węzły i charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem reakcji na sygnał alarmowy (do 3 sekund) bez względu na liczbę węzłów w sieci.

System Sygnalizacji Pożaru Edwards EST-3 pozwala rozmieszczać węzły w znacznych odległościach. Dla kabla o przekroju 2 mm2 jest to odległość do 1500 m. Łączna długość sieci wynosi do 90 km. Dla komunikacji na większe niż powyższe odległości przewidziano wewnetrzną kartę światłowodą, zmozliwością zastosowania światłowodu jedno i wielomodowego.

Przy pracy w sieci wykorzystuje się tzw. rozproszoną bazę danych, która umożliwia niezakłóconą pracę pojedynczych central w przypadku zerwania magistrali łączącej te centrale. W przypadku zwarcia lub przerwania magistrali system separuje uszkodzenie. Komunikacja sieciowa funkcjonuje bez przerwy. Przy uszkodzeniu sieci w kilku miejscach odcięte centrale pracują jako systemy niezależne.

FireWorks Incident Management

Obsługa systemu

W czasie pracy systemu działa nieprzerwanie program nadzorujący. System monitoruje wszystkie bieżące zadania, czynności kontrolne i sprawdza zasoby oraz kontroluje dokładność baz danych i tabel.

Operacje alarmowania są włączane automatycznie bez udziału operatora. Zapewnia to bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku nawet wtedy, gdy system nie jest nadzorowany przez obsługę. Istnieje możliwość podłączenia centrali do urządzeń monitoringu pożarowego.

System Sygnalizacji Pożaru Edwards EST-3 można rozbudować o systemy nagłośnienia alarmowego i telefonów pożarowych. Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo ludzi i usprawnia czynności operacyjne Straży Pożarnej. Pętle z modułami monitorującymi i sterującymi służą między innymi do monitorowania instalacji tryskaczy i sterowania urządzeń.

Przetwarzanie i kontrola

EDWARDS Fire Alarm    

Edwards ™ jest liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań przetwarzania, które sprawiają, że budowana przestrzeń jest dziś tak bezpieczna, jak nigdy dotąd. Od ekonomicznych konwencjonalnych paneli sterowania po wysokiej klasy systemy bezpieczeństwa – a nawet panele hybrydowe oferujące zarówno konwencjonalne, jak i inteligentne rozwiązania – ta innowacyjna i bezkompromisowa jakość wyróżnia panele sterowania Edwards jako technologie wybierane przez właścicieli budynków i projektantów na całym świecie.

 

Powiadomienia i inteligentne wykrywanie

Od pionierskiej pracy w technologii multisensorowej po wielokrotnie nagradzane przełomowe projekty, Edwards ™ stał się liderem w najnowocześniejszej technologii wykrywania i powiadamiania. Dziś nasza nazwa jest synonimem innowacji i jakości.

Certyfikat-Edwards_EST3

Więcej o Systemach Sygnalizacji Pożaru Edwards można przeczytać na stronie Edwards

Edward_characters

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji Systemów sygnalizacji pożaru Edwards , począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.