Interkomy

Interkomy – element kontroli dostępu

Interkomy są ważnym elementem systemów security związanym z kontrolą dostępu, w których konieczna jest komunikacja między różnymi obszarami budynku lub terenu. Zapewniają użytkownikom prosty i skuteczny sposób komunikowania się ze sobą oraz umożliwiają zdalną kontrolę dostępu, umożliwiając nadawanie lub odmawianie dostępu do określonych obszarów. Ponadto integracja systemów interkomowych z kontrolą dostępu może zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić dodatkowe korzyści jak ciągłe monitorowanie i raportowanie zdarzeń.

Korzyści płynące z integracji systemu interkomów z kontrolą dostępu obejmują możliwość zarządzania i monitorowania interkomów wraz z innymi podsystemami za pośrednictwem kompleksowej platformy bezpieczeństwa (jak OnGuard), możliwość nawiązywania i kończenia połączeń między stacjami stacjonarnymi i zdalnymi interkomami oraz możliwość wyzwalania otwierania drzwi z na pulpicie operatora. Inne korzyści obejmują ciągłe monitorowanie interkomów i raportowanie zdarzeń w monitorowaniu alarmów, możliwość tworzenia zautomatyzowanych działań na podstawie zdarzeń interkomu oraz możliwość wyzwalania na ich podstawie działań w systemie kontroli dostępu.

Przyjrzyjmy się dwóm systemom umożliwiającym integrację z systemem kontroli dostępu LenelS2 OnGuard.

Interkomy 2N

Korzyści integracji Lenel OnGuard

 • Automatyczne wykrywanie urządzeń 2N w celu szybkiej konfiguracji w systemie OnGuard
 • Ciągły monitoring interkomów IP 2N (24/7) i raportowanie zdarzeń w Monitorze Alarmów
 • Zarządzanie połączeniami (nawiązywanie/kończenie połączeń) z poziomu interfejsu OnGuard lub map graficznych
 • Zdarzenia interkomu: stany I/O, test pętli audio, alarm włącznika sabotażowego, wykrywanie ruchu/hałasu, blokada logowania
 • Funkcja „Call Intercom” do nawiązywania połączenia ze zdalnego interkomu do wstępnie skonfigurowanej stacji głównej
 • Monitorowanie stanów połączeń: zainicjowane, przychodzące, ustanowione, zakończone, zawieszone
 • Rozwiązanie bezserwerowe obsługujące bezpośrednie połączenia SIP z interkomów 2N IP do stacji Master
 • Stany połączenia urządzenia / rejestracji SIP: online, offline
 • Połącz system interkomów 2N z wybranym centralnym serwerem SIP
 • Operator może zażądać otwarcia drzwi bezpośrednio ze stacji głównej za pomocą programowalnego przycisku
 • Globalne połączenie I/O w celu uruchomienia działania OnGuard na podstawie odebranego zdarzenia interkomu
  How does it work Interkomy 2N integracja z Lenel
Interkomy Compatible 2N products integration Lenel OnGuard

INTEGRACJA Z PRODUKTAMI 2N

Integracja LenelS2 z domofonami 2N IP, oferuje jeszcze bardziej kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa. Ta integracja umożliwia operatorom systemu łatwe zarządzanie i monitorowanie interkomów wraz z innymi podsystemami za pośrednictwem jednej kompleksowej platformy bezpieczeństwa. Operatorzy mogą łatwo nawiązać lub zakończyć połączenie między swoją stacją a wybranym zdalnym interkomem, wyzwolić otwieranie drzwi i rejestrować działania jako zdarzenia w systemie.

2N zapewnia bezserwerowe rozwiązanie interkomów IP obsługujące bezpośrednie połączenia SIP (Session Initiation Protocol) z interkomów IP 2N do stacji głównej, a także połączenia za pośrednictwem centralnego serwera proxy SIP.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Operatorzy mogą nawiązać lub zakończyć połączenie między swoją stacją a wybranym zdalnym interkomem lub między różnymi interkomami za pomocą jednego kliknięcia w interfejsie systemu OnGuard. Możliwe jest również wywołanie otwarcia drzwi bezpośrednio z pulpitu operatora i zarejestrowanie tej akcji jako zdarzenia w systemie.

MONITOROWANIE URZĄDZENIA

W oknie Monitorowanie alarmów operatorzy mogą zobaczyć zdarzenie interkomu, stany połączeń, rejestrację SIP i stan połączenia. Sterowanie i monitorowanie urządzeń jest możliwe poprzez Widok Stanu Systemu lub poprzez ikony reprezentujące interkomy na mapach graficznych.

POWIĄZANIE WYDARZEŃ

Różne zdarzenia interkomu, takie jak stan połączenia, wykrycie ruchu, alarm włącznika sabotażowego, test pętli audio, mogą być monitorowane i dalej łączone z działaniami w OnGuard w celu stworzenia zautomatyzowanych przepływów pracy.

Integracja LenelS2 z interkomami 2N IP pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa, daje możliwość operatorom systemów bezpieczeństwa na łatwe zarządzanie i monitorowanie interkomów, oszczędzając czas i zapewniając bezpieczeństwo firmom każdej wielkości.

Dowiedz się więcej o integracji na stronie 2N

2N Certified Installer Certification
 
 

Interkomy Zenitel

Korzyści integracji z OnGuard:
 • Automatyzuje procesy poprzez łączenie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem za pośrednictwem platformy LenelS2 OnGuard.
 • Bezpośrednie połączenia interkomowe: Strażnicy mogą wykonywać połączenia między stacjami interkomowymi za pomocą prostego kliknięcia.
 • Monitorowanie alarmów: OnGuard wyświetla komunikaty związane ze zmianami stanu interkomu.
 • Powiadamianie funkcji interkomu: Można zdefiniować określone komunikaty wyzwalające działania w OnGuard.
 • Funkcjonalność serwera powiązań: OnGuard może aktywować dowolną funkcję w AlphaCom/ICX-AlphaCom.
 • Ikony mapy: stan stacji interkomu jest wyświetlany w ikonach na mapach.

Komunikację napędza inteligentna integracja. Dźwięk płynnie integruje się z aplikacjami biznesowymi i zabezpieczającymi w organizacji. Możliwości integracji są nieograniczone.

ZENITEL INTELIGENTNA KOMUNIKACJA POŁĄCZNONA Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU LENELS2 ONGUARD
interkomy Zenitel Lenel OnGuard Integration

NADZORUJ I MONITORUJ

Zobacz i zweryfikuj stan każdego urządzenia w drzewie stanu systemu oraz w funkcji map OnGuard.

PEŁNA ŚWIADOMOŚĆ

Połącz zdarzenia związane z dostępem, wideo i komunikacją na platformie OnGuard, aby poprawić świadomość sytuacyjną.

WERYFIKACJA WIZUALNA

Włącz podwójną weryfikację tożsamości poprzez komunikację wideo i audio.

MAPA

Z łatwością identyfikuj, skąd pochodzą połączenia w funkcji map OnGuard

POWIADOMIENIA

Na żywo lub niestandardowe nagranie wiadomości głosowej odtwarzane we wszystkich systemach audio lub uruchomione automatycznie w przypadku alarmu lub zmiany statusu.

REJESTRACJA ZDARZENIA

Funkcja OnGuard Events Report zapewnia zapis wszystkich zdarzeń komunikacyjnych w celu optymalizacji działalności i ochrony przed odpowiedzialnością.

POŁĄCZENIA

Inicjuj połączenia interkomowe z dowolnym urządzeniem z drzewa stanu systemu i funkcji map OnGuard.

OPCJE ONGUARD

Interoperacyjność między wszystkimi platformami Zenitel i OnGuard tworzy skalowalne rozwiązanie, od prostego systemu do rozbudowanych korporacyjnych sieci.

Dowiedz się więcej o integracji na stronie Zenitel

 
 

proj#3_3-Recovered_icons_final_panorama_firm

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie wdrażania systemów interkomów i ich integracji z kontrolą dostępu, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.

Zapraszamy do współpracy.