Aplikacje OnGuard

Aplikacje OnGuard (Opcjonalne)

web buton

Open Access Web Services API

Platforma do integracji z systemami IT, zapewniająca dostęp do danych zarządzania identyfikatorami, zarejestrowanymi zdarzeniami i informacjami o ustawieniach sprzętowych. Umożliwia tworzenie klienta w oparciu o interfejs REST API dla OnGuard za pośrednictwem NGINX jako usługi sieciowej, która oddziela język AMQP.

 

Karo Lenel współpraca

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie wdrażania OnGuard, czy jakiegokolwiek innego systemu Lenel, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.