OnGuard DataConduIT

DataCondu IT

DataCondu IT to platforma do zarządzania OnGuard i do integracji OnGuard z systemami IT. DataConduIT zapewnia dostęp do danych zarządzania identyfikatorami, zdarzeń kontroli dostępu oraz powiadomień w czasie rzeczywistym o wprowadzeniu zmian w informacjach o posiadaczach kart i ich poświadczeniach. Administratorzy mogą używać tej platformy do pisania skryptów i aplikacji, które poprawiają zarządzanie systemem OnGuard i zapewniają nowy poziom integracji między OnGuard a innymi systemami IT. Skrypty i aplikacje są pisane przy użyciu standardowego interfejsu API Microsoft, Windows Management Instrumentation (WMI).

Obrazek poniżej przedstawia jak usługi DataConduIT i DataConduIT Message Queue Server są powiązane z innymi kluczowymi elementami systemu OnGuard.

Screenshot 2019-08-21 at 10.10.36 AM

Poniżej przedstawiono niektóre typowe scenariusze, w których DataConduIT może zintegrować OnGuard z systemami IT:

  • Po utworzeniu profilu posiadacza karty dział IT tworzy konto Windows dla tej osoby. Nazwa konta Windows pochodzi od nazwy posiadacza karty OnGuard. Konto jest powiązane z posiadaczem karty w oprogramowaniu OnGuard.
  • Pojedynczy skrypt tworzy konto LDAP, posiadacza karty, odznakę dla tego posiadacza karty (z typem odznaki, przypisując domyślne poziomy dostępu) oraz łącze między kontem a tym posiadaczem karty.
  • Pojedynczy skrypt przerywa dostęp danej osoby do wszystkich zasobów firmy, wyłączając wszystkie jej plakietki i konta LDAP.
  • Gdy posiadacz karty uzyska dostęp do danego obszaru, uzyska on dostęp do korzystania z komputerów w tym obszarze.
  • Posiadacz karty wchodzi do budynku pod przymusem. Konta LDAP posiadacza karty są wyłączone, aby zapobiec potencjalnemu nieautoryzowanemu użyciu.
  • Numer telefonu posiadacza karty zmienia się w oprogramowaniu OnGuard. Nowy numer telefonu jest propagowany na powiązane konto Windows w Active Directory firmy.

Administratorzy mogą również pisać skrypty i aplikacje, które współdziałają tylko z oprogramowaniem OnGuard. Przykłady obejmują narzędzia wiersza polecenia, które automatyzują częste zadania administracyjne oraz interfejsy użytkownika sieci Web, które zapewniają cienkiemu klientowi dostęp do danych zarządzania identyfikatorami. Ponadto, ponieważ DataConduIT jest zbudowany przy użyciu technologii WMI, administratorzy mogą korzystać z narzędzi zarządzania innych firm z obsługą WMI do zarządzania danymi i zdarzeniami OnGuard.

Wszystkie pola dat i godzin zgłoszone przez DataConduIT zostaną przedstawione w czasie lokalnym serwera, w tym przesunięcie. Klient może przekonwertować wyświetlany czas na czas lokalny lub w razie potrzeby zmodyfikować formatowanie daty i godziny.

    Karo Lenel współpracaFirma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie wdrażania DataConduIT, czy jakiegokolwiek innego systemu Lenel, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.

 

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.