ID Credential Center OnGuard

 

ID CredentialCenter

(centrum poświadczeń ID)

ID CredentialCenter

OnGuard ID CredentialCenter oferuje najbardziej rozbudowany zestaw narzędzi do zarządzania informacjami o bezpieczeństwie pracowników, od wprowadzania danych do cofania uprawnień. Informacje o posiadaczach kart są zarządzane centralnie, zapewniając łatwość rejestracji, zarządzanie informacjami, integrację katalogów, projektowanie identyfikatorów, drukowanie i kodowanie oraz raporty aktywności posiadaczy kart. OnGuard został opracowany, tak żeby każdy aspekt pracy z pracownikami i ich danymi uwierzytelniającymi łatwy do zbadania, intuicyjny w obsłudze i dawał możliwość szybkiego zgłoszenia zdarzenia.

Podstawowe funkcje:

 • Automatyczne przycinanie zdjęcia
 • Szybkie przetwarzanie zdjęcia
 • Odczytywanie podpisu (Signature capture)
 • Integracja kontroli Intelli-Check ID
 • Pełne zarządzanie kartami smart i biometrycznymi
 • Narzędzie importu do pobierania danych z praw jazdy, paszportów lub innych danych uwierzytelniających
 • Pola danych definiowane przez użytkownika
 • Projektowanie formularzy (Forms Designer Lite)
 • Zestaw oświetleniowy o wysokiej rozdzielczości
 • Import/Export dodatków
 • Kodowanie paska magnetycznego, kodu kreskowego i kontaktu oraz karty inteligentnej
 • Kontrola kompresji obrazu
 • Galeria efektów obrazów
 • Funkcjonalny program wydawania przepustek
 • Usuwanie tła zdjęcia i rozmazanie krawędzi
 • Wysoka jakość, rzeczywiste oddanie kolorów
 • Wsparcie PIVid credential ncenterScentralizowane zarządzanie rejestracją i poświadczeniami

Typowa organizacja musi zarządzać danymi uwierzytelniającymi pracowników, kontrahentów i gości, administratorzy muszą zarządzać danymi poszczególnych osób i poświadczeniami używanymi do uzyskania dostępu do zasobów organizacyjnych, zarówno fizycznych, jak i logicznych. OnGuard może pomóc we wdrożeniu bezpiecznej platformy, dzięki której dostęp pracownika, może być monitorowany i zarządzany od początku do końca. Korzystając z narzędzi integracji OnGuard, informacje o posiadaczach kart można stale pobierać i aktualizować w centralnym programie zarządzania tożsamością organizacji, utrzymując program bezpieczeństwa fizycznego zgodnie ze wszystkimi standardami organizacyjnymi. Od rejestracji po odwołanie, OnGuard ID CredentialCenter zapewnia pełne zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi każdego posiadacza karty i ich danych uwierzytelniających.

Integracja z Active Directory

Użytkownicy systemu opartego na LDAP do zarządzania tożsamością sieciową [Active Directory, Sun Network Management] mogą bezpośrednio połączyć konta posiadaczy kart w OnGuard z odpowiednimi kontami Active Directory. Czyniąc to, administratorzy w obu systemach mogą kontrolować lub ograniczać zarówno dostęp fizyczny, jak i sieciowy, w stosunku do konkretnego pracownika. OnGuard może również zautomatyzować tworzenie lub usuwanie konta posiadacza karty podczas tworzenia konta LDAP.

Integracja z systemami zarządzania tożsamością

Firmy starają się stosować coraz bardziej restrykcyjne procesy dążące do silniejszej i dokładniejszej zgodności z przepisami. Coraz częściej systemy zarządzania tożsamością wymagają stosowania uprawnień bezpieczeństwa dla pracowników, upewniając się, że wszystkie aspekty bezpieczeństwa firmy zostaną zachowane w każdym “zakamarku” programu. OnGuard można skonfigurować tak, aby akceptował zasady bezpieczeństwa z IDMS w celu egzekwowania standardów przyjętych w całej firmie.

Informacje o posiadaczu karty

Informacje o posiadaczach kart w OnGuard ID CredentialCenter można utworzyć ręcznie lub wygenerować automatycznie na podstawie danych otrzymanych od osób trzecich. Gdy profil posiadacza karty zostanie stworzony, można skonfigurować obszar uprawnień bezpieczeństwa danej osoby.

Kategorie obejmują:

 • Poziomy dostępu – pojedyncze punkty dostępu lub logiczne kombinacje punktów dostępu.
 • Assets (zasoby)– tworzy spisy laptopów, projektorów i innych zasobów biurowych przypisanych do posiadacza karty i łączy je z kontem posiadacza karty.
 • Biometrics (biometryka) – zarządzaj szablonami biometrycznymi posiadaczy kart potrzebujących dostępu do zabezpieczonych obszarów. Zakoduj lub zaprogramuj szablon na karcie smart, zarządzaj nim w smart kontrolerze systemu OnGuard.
 • Konta informacyjne – połącz konto posiadacza karty z kontem LDAP.
 • Zabezpieczenia logiczne – połącz konto posiadacza karty z logicznym systemem bezpieczeństwa. Wsparcie obejmuje ActivIdentity CMS.
 • Wizyty – zapisy osób, które odwiedziły obiekt na zaproszenie posiadacza karty.

Projekt kart dostępu

Posiadaczom kart często wydawane są fizyczne identyfikatory, za pomocą których można uzyskać dostęp do obiektów i zasobów. W przypadku kart, OnGuard oferuje BadgeDesigner, program umożliwiający tworzenie / wstawianie grafiki do szablonów identyfikatorów używanych podczas produkcji kart. Ten przyjazny dla użytkownika program pozwala zarządzać szablonami, zarówno prostymi, jak i tymi bardziej złożonymi, dla pojedynczych lokalizacji lub całych systemów korporacyjnych.

Drukowanie, kodowanie i programowanie kart dostępu

Kluczowym elementem wielu programów do zarządzania identyfikatorami jest fizyczna karta, używana do uzyskiwania dostępu do kolejnych obszarów. OnGuard ID Credential Center ma możliwość układania tekstu i grafiki projektu karty, czy drukowania kart. Podczas drukowania na identyfikatorze można zakodować informacje na pasku magnetycznym lub zbliżeniowo kartę smart. OnGuard to jedyne niezastrzeżone na rynku rozwiązanie, które oferuje możliwość programowania niezaprogramowanych kart zbliżeniowych HID iCLASS. Uczestnicząc w procesie od początku do końca system OnGuard ID Credential Center umożliwia szybki i efektywny proces produkcji kart.

Raporty posiadacza karty

Każdy posiadacz karty potencjalnie może uczestniczyć w zdarzeniu naruszającym bezpieczeństwo. Program powinien natychmiast rozpoznać zdarzenie naruszające bezpieczeństwo, co więcej powinien także szybko i dokładnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa w przyszłości. OnGuard pozwala na szybkie generowanie standardowych raportów. Na przykład raport może zawierać dokładne informacje o tym, kiedy i gdzie konkretny identyfikator został użyty w konkretnym miejscu w danym okresie czasu.

       


id credential center-kopiaKaro Lenel współpraca

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie wdrażania aplikacji ID Credential Center, czy jakiegokolwiek innego systemu Lenel, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.  

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.