Integracja Lenel OnGuard z Milestone

Integracja Milestone z OnGuard

Strategiczne partnerstwo LenelS2 i Milestone łączy dwóch liderów branży w zakresie kontroli dostępu i nadzoru wideo, zapewniając najlepsze w swojej klasie zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa. Wyeliminuj ograniczenia systemów, łącząc doskonałą skalowalność systemu OnGuard® z praktycznymi analizami danych wideo XProtect w jednym, płynnym rozwiązaniu.

Integracja Milestone z OnGuard jest możliwa w dwóch opcjach:

Opcja 1

System skoncentrowany na środowisku kontroli dostępu

Opcja 2

System skoncentrowany na środowisku wideo

*Jeśli to wymagane, możliwe jest wdrożenie obu opcji równocześnie.

różne ekrany Milestone XProtect Access Control

Integracja Milestone z OnGuard

System skoncentrowany na środowisku kontroli dostępu

Pozwala na podgląd wideo z interfejsu OnGuard. Obraz z kamer będzie widoczne w aplikacjach Alarm Menagment, OnGuard Monitor, Magic Monitor.

Event Matrix: umożliwia udostępnianie obrazu na żywo lub nagranego wideo bezpośrednio ze stacji roboczej OnGuard do XProtect Smart Client. Dzięki integracji, zdarzenia generowane przez użytkowników OnGuard są automatycznie dodawane do systemu XProtect. W ten sposób można kierować wideo do widoków Smart Client, które korzystają z wtyczki OnGuard Event Matrix, a także bezpośrednio do osobnych okien.

Filtrowanie zdarzeń: narzędzie do filtrowania zdarzeń zostało wbudowana w integrację OpenVideo, aby umożliwić użytkownikom wybór, które zdarzenia z XProtect zostaną przesłane do OnGuard. Ta aplikacja działa na serwerze OnGuard i tworzy listę zdarzeń, które mogą być odczytywane przez OnGuard.

Sterowanie PTZ: Sterowanie PTZ jest obsługiwane jako nakładka na sterowanie wideo, jeśli jest obsługiwane przez kamerę.

Odtwarzanie nagranego wideo: Odtwarzanie nagranych wideo w OnGuard jest możliwe poprzez aplikację VideoViewer. Użytkownicy mają dostęp do kamer Milestone i mogą wybierać spośród różnych konfiguracji kafelków, aby wyświetlić nagrania wideo. Kamery można łatwo przeciągać i upuszczać na dowolny kafelek z listy po lewej stronie. Aby odtworzyć nagrane wideo, należy ustawić datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia. Użytkownicy mają również możliwość dostosowania prędkości odtwarzania dla każdego nagrania, a także zmiany daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia odtwarzania.

Eksport nagranego wideo: Użytkownicy mogą eksportować nagrany klip wideo, wybierając wymagane wartości czasu rozpoczęcia, czasu zakończenia, kamery i pliku w celu skonfigurowania eksportu.

Wideo wyzwalane alarmem: Po wykryciu ruchu zostanie uruchomione okno VideoViewer wyświetlające wideo na żywo lub wideo na żywo i nagrane zgodnie z konfiguracją kamery, która wykryła ruch.

Informacje o plikach: Domyślnie dzienniki logów są włączone zarówno na stacji roboczej OnGuard, jak i na serwerze OnGuard, ale informacje są ograniczone. Użytkownicy mogą zwiększyć poziom informacji w celach diagnostycznych, ale może to spowodować rejestrowanie większej ilości informacji, większe wykorzystanie miejsca na dysku i spowolnienie operacji na obciążonych serwerach.

OnGuard Web Client: Instalacja Milestone Open Network Bridge i OnGuard Video Web Package jest wymagana, jeśli użytkownicy planują korzystać z OnGuard Web Client z systemem OnGuard w wersji 8.0 lub nowszej. Klient WWW zapewnia interfejs oparty na przeglądarce, umożliwiający dostęp do funkcji OnGuard.

*Należy pamiętać, że dostępność funkcji zależy od wersji OnGuard. Zapraszamy do kontaktu, w celu uzyskania dalszych informacji.

milestone-in-Lenel-OnGuard

Integracja OnGuard z Milestone

System skoncentrowany na środowisku wideo

XProtect Access (XPA) to dodatkowa wtyczka do VMS XProtect Milestone, która umożliwia integrację systemu kontroli dostępu z systemem XProtect. Daje możliwość sterowania zarówno kamerami, jak i systemem kontroli dostępu z jednego scentralizowanego interfejsu. XPA można dostosować do instalacji każdej wielkości.

Integracja XProtect Access OnGuard dla XProtect Smart Client dodaje nowy obszar roboczy „Access Control”. W tej zakładce służy do wyszukiwania i filtrowania zdarzeń, drzwi i posiadaczy kart.

VMS-milestone-Access-Control

VMS-milestone-Access-Control

Zdarzenia umożliwiają wyświetlenie zdarzeń kontroli dostępu w czasie rzeczywistym na podstawie wybranego przedziału czasowego lub bieżących. Filtry można ustawiać według określonych zdarzeń, w tym zdarzeń niestandardowych i wszystkich zintegrowanych z OnGuard. Dodatkowo można filtrować według określonych urządzeń sprzętowych i tworzyć raporty zdarzeń w formacie PDF.

Konfiguracja przejść – System może konfigurować przejścia jako drzwi. Funkcja ta umożliwia wybranie typu sprzętu kontroli dostępu do wyświetlania i filtrowania go według stanu. Można także przeglądać informacje o stanie drzwi (przejścia), obraz skojarzony z kamerą i dostępne przyciski poleceń dla każdych drzwi.

Funkcja Card holders domyślnie wyświetla wszystkich posiadaczy kart w systemie, daje możliwość filtrowania według określonych posiadaczy kart i wyświetlać ich dane. Można także przeglądać zdarzenia wybranego posiadacza karty.

Integracja Milestone z OnGuard

VMS milestone Access Control

OnGuard Web Admin umożliwia dostęp do internetowego portalu administracyjnego OnGuard, jeśli łącze zostało skonfigurowane w integracji XPA OnGuard w XProtect Management Client.

Funkcja Access Monitor wyświetla na żywo status z drzwi i wideo z powiązanych kamer w pojedynczym oknie widoku w Smart Client. Możesz dostosować ten element widoku, aby wybrać drzwi, źródła, kamery, polecenia i kolejność, w jakiej pojawiają się nowe zdarzenia.

Mapa umożliwia umieszczanie drzwi (przejść), czytników, wejść, wyjść, paneli i serwerów OnGuard na istniejącej mapie Smart Client. Ikony mapy wyświetlają stan sprzętu, a więcej informacji można wyświetlić, klikając ikonę urządzenia prawym przyciskiem myszy.

Funkcja Overlay Buttons Commands umożliwia dodawanie przycisków do paneli wideo oraz zmianę ich rozmiaru i edycję. Dodatkowo status alarmu jest współdzielony między XProtect i OnGuard i może być wyświetlany i potwierdzany w obu systemach.

Integracja XPA OnGuard dla XProtect Smart Client zapewnia wydajne i konfigurowalne rozwiązanie do zarządzania i monitorowania kontroli dostępu.

Dlaczego warto wdrożyć jednocześnie system OnGuard i Milestone?

Zarówno system OnGuard jak i Milestone XProtect wymagają licencjonowania. Przy zakupie obu systemów jednocześnie możliwe jest połączenie pokrywających się licencji, dzięki temu zmniejszamy koszty licencyjne instalacji.

OnGuard i Milestone to jedne z najpotężniejszych systemów bezpieczeństwa oferujących zróżnicowane funkcje. OnGuard to kompleksowy system kontroli dostępu umożliwiający użytkownikom zarządzanie i monitorowanie dostępu do obiektu. Jednocześnie Milestone to potężne oprogramowanie do zarządzania wideo, które umożliwia użytkownikom przeglądanie i analizowanie nagrań z monitoringu. Używając obu systemów razem, użytkownicy mogą wykorzystać unikalne funkcje każdej platformy, aby zwiększyć swoje możliwości w zakresie bezpieczeństwa i nadzoru.

Milestone XProtect i Lenel

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie integracji systemów Milestone XProtect i LenelS2 OnGuard, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.