Plan Wsparcia i Aktualizacji Oprogramowania SUSP

Plan Wsparcia i Aktualizacji Oprogramowania (SUSP)

Software Upgrade and Suport Plan

Lenel zapewnia usprawniony SUSP dla OnGuard’a i samodzielnych użytkowników wideo. Bazując na informacjach zwrotnych od użytkowników, opracowuje nowe rozwiązania, będące bardziej ekonomiczne, prostsze w obsłudze, ale niosące ze sobą więcej korzyści, co napewno zostanie przez Państwa docenione.

Korzyści Programu

 • Uproszczone: wycena, zamawianie i administracja
 • Wielopoziomowa wycena czytników prowadzi do zmniejszenia kosztów
 • Optymalizacja opłat wsparcia serwera
 • Niższe koszty dla systemów OnGuard ADV, PRO i ENT
 • Wsparcie testów systemów dla uwzględnionych serwerów
 • Koszt kanału wideo jest znacząco niższy od średniej rynkowej

Standardowe Korzyści

 • Umożliwia certyfikowanym sprzedawcą (VAR Value Added Resellers) Lenel na kontakt z zespołem Wsparcia Technicznego Lenel (podczas godzin pracy biura) w celu pomocy przy rozwiązywaniu technicznego problemu
 • Dzięki zaawansowanym możliwością zdalnego rozwiązywaniu problemów przyśpiesza się czas działania.
 • Nielimitowany dostęp do najnowszych wersji i aktualizacji OnGuard, podczas trwania Planu Wsparcia SUSP
 • Plan Wsparcia może posłużyć jako pewnego rodzaju “polisa ubezpieczeniowa” w razie takiej potrzeby
 • Szybkie odpowiedzi na ogólne pytania o oprogramowanie i funkcjonalność
 • Wsparcie podczas instalacji i konfiguracji
 • Rozwiązywanie problemów, weryfikacja defektów i wsparcie naglących napraw
 • Pomoc ze zintegrowaniem oprogramowania trzecich firm w celu maksymalizacji możliwości OnGuard
 • Pomoc przez zdalną kontrolę możliwa dla przyspieszonych (tymczasowych?) rozwiązań problemu

Rozszerzone Opcje Wsparcia

(wymaga ważnego Planu Wsparcia SUSP)
 • Bezpośredni Plan Wsparcia dla OnGuard System User – Pozwala certyfikowanym użytkownikom systemu OnGuard na kontakt z Technicznym Wsparciem Lenel (podczas godzin pracy biura) w przypadku standardowej technicznej pomocy bez wymaganej obecności przedstawiciela VAR.
 • OnGuard Value Added Reseller Emergency Technical Support – Pozwala certyfikowanym VAR’om na kontakt z zespołem Technicznego Wsparcia Lenel (dostępnym 24/7, łącznie ze świętami)
 • Wsparcie rozwiązań Niestandardowych – Umożliwia VAR’om na zaawansowane (poziom 2) techniczne wsparcie dla wszelkich problemów wynikających z niestandardowej integracji opracowanej i wdrożonej przez Lenel Custom Solutions. Dodatkowo, wszystkie integracje przeprowadzone podczas Plany Wsparcia SUSP będą testowane, żeby zapewnić kompatybilność. (wymagane jest wcześniejsze powiadomienie o zmianie).
Zapraszamy do zapoznania się również z innym opcjami systemu Lenel

Karo Lenel współpraca

 Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji Systemów Lenel i wdrażania programu SUSP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.