Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Zadaniem systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu osób niepowołanych do określonych obszarów obiektu, a także identyfikację osób wchodzących i przebywających na jego terenie. Wiąże się to z koniecznością identyfikacji tych osób.

W najprostszym przypadku służą do tego karty identyfikacyjne, stanowiące rodzaj elektronicznej przepustki, której „sprawdzanie” odbywa się za pośrednictwem zainstalowanych w obiekcie czytników. Po zidentyfikowaniu karty, system weryfikuje poziom uprawnień jej posiadacza i podejmuje decyzję w sprawie zwolnienia blokady przejścia.

Dane dotyczące prób otwarcia każdego z przejść są gromadzone w pamięci jednostki centralnej systemu, przez co możliwe jest odtworzenie tras przemieszczania się każdej z osób. Rejestrowane są także godziny przekraczania poszczególnych przejść, co z kolei pozwala na indywidualną kontrolę czasu pracy pracowników obiektu.

Karty identyfikacyjne są tanie i łatwe w użyciu, ale i łatwe do kradzieży i podrobienia. Dla zwiększenia stopnia bezpieczeństwa stosuje się różne środki dodatkowe, z których coraz większą popularność zdobywają tak zwane biometryczne metody identyfikacji osób, bazujące na analizie fizycznych cech ciała ludzkiego, na przykład analiza linii papilarnych lub odcisku całej dłoni. W systemach biometrycznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa stosowane są czytniki identyfikujące osoby na podstawie analizy wyglądu tęczówek oczu. Rozwiązania takie stosuje się między innymi w wojsku i w obiektach specjalnych o szczególnym rygorze.

W sytuacjach wyjątkowych, na przykład podczas pożaru, działanie systemu kontroli dostępu stworzyłoby pułapkę dla przebywających w obiekcie osób. Dlatego wszystkie systemy kontroli dostępu są wyposażone w urządzenia, umożliwiające natychmiastowe otwarcie przejść w przypadku zagrożenia.

W wielu przypadkach możliwa jest integracja systemu kontroli dostępu z systemem sygnalizacji włamania i napadu. Jest to uzasadnione zarówno względami technicznymi jak i ekonomicznymi. Przykładem takiego rozwiązania jest system Advisor Master firmy UTC FIRE&SECURITY POLSKA, łączący funkcje alarmowe i kontrolne.

Projektując i instalując systemy kontroli dostępu bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak UTC FIRE&SECURITY POLSKA urządzenia: LENEL ONGUARD, UTC ATS MASTER, UTC ATS 8600, UTC ALLIANCE, KANTECH, ROGER. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu kontroli dostępu, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.