Systemy nagłośnienia informacyjnego PA

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA INFORMACYJNO PA

Systemy nagłośnieniowe stanowią rodzaj kablowych instalacji radiofonicznych, zapewniających emisję komunikatów słownych o charakterze informacyjnym lub reklamowym. Służą również do odtwarzania muzyki lub audycji radiowych.

Są one stosowane w budynkach publicznych, sklepach, hipermarketach oraz we wszystkich miejscach, wymagających podawania informacji do wiadomości publicznej. Stąd pochodzi anglojęzyczna nazwa tych systemów – PA (Public Address).

Sercem systemu nagłośnieniowego jest stanowisko mikserskie, pozwalające na wybór źródła emitowanej audycji, na regulację poziomu dźwięku, na wprowadzanie prostych efektów akustycznych, takich jak sygnał gongu, wyciszanie muzyki podczas emisji komunikatów słownych etc.

Za nagłośnienie obiektu odpowiadają wzmacniacze o odpowiedniej mocy i sieć głośników, odpowiednio rozmieszczonych tak, aby w każdym punkcie obiektu emitowany dźwięk miał właściwe natężenie, a komunikaty były zrozumiałe. Zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i instalacją takich systemów są złożone, wymagają wiedzy i doświadczenia.

Projektując i instalując PA wykorzystujemy sprzęt markowy, produkowany przez takie firmy jak AMBIENT SYSTEM, BOSCH, MERLAUD, ULTRAK. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji instalacji nagłośnieniowych, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, etapu projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i doświadczeniem.

Zapraszamy do współpracy.