Systemy oddymiania

SYSTEM ODDYMIANIA POŻAROWEGO

System oddymiania uzupełnia działania systemów alarmu pożarowego. Służy do usunięcia dymu i gazów toksycznych powstałych w trakcie pożaru dla umożliwienia ewakuacji ludzi. W jego skład wchodzi centralka sterująca oraz zespól siłowników i klap oddymiających, umieszczonych w górnej części budynku.

W niektórych systemach oddymiających wykorzystywane są dodatkowo mechaniczne urządzenia nawiewowe i wyciągowe, uruchamiane w przypadku alarmu pożarowego.

Systemy oddymiania mogą być wykorzystywane do wentylacji i przewietrzania budynków. W tym celu na klatkach schodowych instalowane są przyciski, pozwalające na ręczne sterowanie położeniem klap oddymiających i pracą wyciągów.

Elementem wspomagającym system oddymiania jest centralka pogodowa, analizująca warunki atmosferyczne, panujące na zewnątrz budynku. Centralka ta powoduje automatyczne zamkniecie klap podczas ulewnego deszczu, przez co eliminuje się niebezpieczeństwo przypadkowego zalania budynku wodą deszczową.

W każdej sytuacji sygnały alarmowe z centrali sygnalizacji pożaru mają priorytet nad ustawieniami ręcznymi. W przypadku pożaru klapy otwierają się niezależnie od stanu przycisków ręcznych oraz działania centralki pogodowej.

Jak widać, stopień komplikacji systemów oddymiania jest na tyle duży, że ich realizacji mogą się podjąć tylko osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i wysokimi kwalifikacjami.

Projektując i instalując systemy oddymiania bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak ATEST GAZ, D+H, GAZEX, MERCOR. Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SAP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami. 

Zapraszamy do współpracy.