Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz obojętny SUG

SYSTEMY STAŁYCH INSTALACJI GAŚNICZYCH NA GAZ OBOJĘTNY SUG

Wprowadzenie

Gaszenie pożarów gazami stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu.

Dotyczy to takich obiektów jak biblioteki, galerie sztuki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów.

Gazy gaśnicze nie biorą udziału w procesie palenia, nie wchodzą też w reakcje chemiczne z gaszonymi przedmiotami. Używane są wyłącznie w stałych instalacjach gaśniczych.

Podstawowymi rodzajami tych gazów są:

 • Gazy chemiczne: heptafluoropropan (HFC-227ea), o nazwie handlowej FM-200 oraz Novec 1230, które zastąpiły halony, wycofane na podstawie konwencji montrealskiej z powodu niszczenia warstwy ozonowej;
 • Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE;
 • Dwutlenek węgla CO2, znany również z popularnych gaśnic śniegowych.

Działanie każdego z tych środków jest odmienne, dlatego mają one różne zakresy zastosowań.

GAZY CHEMICZNE

Zarówno FM-200, jak i NOVEC 1230 są przechowywane w postaci ciekłej. Po uwolnieniu z butli gaz jest przenoszony do dysz instalacji gaśniczej, gdzie odparowuje i miesza się z powietrzem. Gazy chemiczne działają w sposób podobny do gazów chłodniczych, powodując fizyczne schładzanie ognia. Wyładowanie gazu jest bardzo szybkie, dzięki czemu akcja gaśnicza jest podejmowana w czasie krótszym niż 10 sekund. Dodatkową zaletą jest niewielkie stężenie gazu, wymagane do skutecznego gaszenia pożaru (ok. 8% w przypadku FM-200, ok. 6% w przypadku NOVEC), dzięki czemu niezbędna do zgaszenia pomieszczenia ilość gazu jest stosunkowo niewielka, przez co i przyrosty ciśnienia są niewielkie, niezagrażające konstrukcji pomieszczenia.

Instalacje gaśnicze oparte o ww. środki przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A, B oraz urządzeń pod napięciem.

Przeprowadzone próby i testy wykazały, że przy stężeniach stosowanych w praktyce oba gazy są całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Zalety gazów chemicznych:

 • Duża skuteczność gaśnicza, porównywalna do działania halonów;
 • Brak zanieczyszczeń spowodowanych procesem gaszenia pożaru;
 • Możliwość bezpiecznego stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie;
 • Krótki czas wyładowania;
 • Brak nadciśnienia w pomieszczeniu objętym procesem gaszenia;
 • Brak przewodnictwa elektrycznego – bezpieczne stosowanie do gaszenia urządzeń elektrycznych, teletechnicznych i komputerowych.

Obszary zastosowania:

 • serwerownie
 • pomieszczenia archiwum,
 • rozdzielnie
 • biblioteki 

Ponieważ gazy chemiczne, w szczególności FM-200, mogą mieć wpływ na efekt cieplarniany, najnowsze przepisy Unii Europejskiej nakładają na firmy instalujące i obsługujące systemy automatycznego gaszenia gazami chemicznymi obowiązek uzyskania certyfikatu operatora, natomiast wszystkie instalacje muszą być rejestrowane w Centralnym Rejestrze Urządzeń oraz regularnie kontrolowane, czy nie następuje wyciek.

Pracownicy firmy Karo -Karlicki Sp. z o.o uzyskali odpowiednie certyfikaty operatorskie wymagane przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

INERGEN i ARGONITE

Są to środki gaśnicze, stanowiące mieszaninę azotu, argonu i dwutlenku węgla, czyli gazów, występujących w naturalnych warunkach w atmosferze ziemskiej. Żaden z tych gazów nie bierze udziału w procesie palenia. Ich działanie gaśnicze polega na obniżeniu zawartości tlenu, do poziomu uniemożliwiającego palenie.

Stosowanie Inergenu i Argonitu jest całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Środek gaśniczy nie ulega rozkładowi termicznemu, po ugaszeniu pożaru ulatnia się do atmosfery nie pozostawiając po sobie żadnych śladów.

Przeznaczone do gaszenia pożarów klasy A, B oraz urządzeń pod napięciem.

Do skutecznego ugaszenia pożaru konieczne jest użycie znacznej ilości Inergenu lub Argonitu (wymagane stężenia gaśnicze sięgają lub przekraczają 40%), co powoduje powstanie nadciśnienia w pomieszczeniach objętych akcją gaśniczą. Z tego względu konieczne jest zastosowanie klap odciążających.

Zastosowanie Inergenu lub Argonitu wiąże się z koniecznością szybkiej ewakuacji osób, przebywających w pomieszczeniach objętych akcją gaśniczą, gdyż gazy te utrudniają oddychanie.

Obszary zastosowań:

 • magazyny zbiorów
 • rozdzielnie elektryczne
 • archiwa
 • serwerownie
 • sterownie

DWUTLENEK WĘGLA CO2

Systemy gaszenia gazem należą do grupy jednych z najstarszych środków gaśniczych. Ponieważ jednak dwutlenek węgla jest produktem niebezpiecznym dla ludzi, powinien być stosowany wyłącznie w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa.

Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na schładzaniu pomieszczeń objętych akcją gaśniczą oraz zmniejszeniu zawartości tlenu do poziomu uniemożliwiającego palenie.

Gaz ten jest cięższy od powietrza, z tego względu nadaje się do gaszenia pożarów lokalnych, obejmujących niewielki obszar, na przykład jedną maszynę czy urządzenie.

Stężenia CO2 wymagane do ugaszenia pożaru są nieco mniejsze niż w przypadku Inergenu lub Argonitu, przez co ilość gazu, a zatem liczba butli, wymagana do zgaszenia pożaru, jest mniejsza.

Obszary zastosowań:

 • silosy biomasy
 • mieszalnie farb i lakierów
 • kabiny lakiernicze 

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. zapewnia Państwu kompleksowe wykonanie instalacji systemu gaszenia gazem. Oferta nasza zawiera wykonanie projektów technicznych, dostawę i instalację urządzeń, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych przez naszą firmę systemów, jak również objęcie serwisu instalacji działających już u Państwa. Oferujemy również wsparcie przy dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wymaganych przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r.

Zapraszamy do współpracy.