Systemy telewizji dozorowej VSS

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ

Video Surveillance System

System telewizji dozorowej umożliwia zarówno obserwację chronionego obszaru, jak i weryfikację wzrokową zdarzeń. Obszar chroniony może znajdować się wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.

Kamery telewizyjne mogą wspierać człowieka pozwalając na obserwację miejsc trudno dostępnych lub szczególnie słabo oświetlonych. Posługując się niewidzialnym dla oczu ludzkich promieniowaniem podczerwonym mogą działać w zupełnej ciemności. Nie ulegają zmęczeniu, mogą nieprzerwanie pracować w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

Możliwość detekcji ruchu w obrazie telewizyjnym przekształca system telewizji dozorowej w integralny system sygnalizacji i weryfikacji zagrożeń. Dotyczy to w szczególności ochrony rozległych terenów otwartych.

Współczesne systemy telewizji dozorowej nie tylko pozwalają na prowadzenie obserwacji w złych warunkach oświetlenia (bez konieczności zmiany kamery), ale także pozwalają na wykrycie naruszenia chronionego obszaru (z jednoczesną rejestracją tego naruszenia, co ma znaczenie w razie postępowania karnego). Najnowsze oferowane systemy pozwalają również na wspomaganie systemów sygnalizacji pożaru, umożliwiając zaawansowaną detekcję wizyjną dymu, temperatury i płomienia.

Mnogość i masowość zastosowań pociągnęła za sobą wzrost podaży oraz rozszerzenie asortymentu dostępnych na rynku urządzeń wizyjnych. Zakres zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i instalacją systemów monitoringu wizyjnego jest na tyle szeroki, że zachęcamy Państwa aby odwołać się do pomocy fachowców.

Projektując i instalując systemy monitoringu wizyjnego bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak UTC FIRE&SECURITY POLSKA, SAMSUNG, BOSCH, EVERFOCUS, , NOVUS, SONY,BCS. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Zachęcamy również do zapoznania się z systemem VSS Axis

Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu monitoringu wizyjnego, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.

Zapraszamy do współpracy.