Obrazowanie Termiczne – Technologia kontroli gorączki

 

Pomiar temperatury

pomiar temperatury rysunek

W przypadku wirusów i chorób zakaźnych szybkie działanie jest kluczowe w zwalczaniu zagrożenia. Wiele z nich można szybko wykryć dzięki pomiarowi temperatury ciała. Jednak indywidualne mierzenie termometrem jest mało efektywne i w przypadku miejsc o dużym natężeniu ruchu, paraliżuje jego przepływ. Co więcej osoba dokonująca pomiarów sama jest zagrożona zarażeniem. Technologia umożliwia mierzenie temperatury na dużą skalę przy minimalnym zagrożeniu osób operujących systemem. Przedstawiamy 2 warianty dla rozwiązań tego typu.

       

Wariant 1 – Fever Screening System, SATIR

Wariant  2 – Thermal Imaging System for Human Fever Screening, OPTOTHERM

SATIR CK350-F

System Obrazowania Termicznego do wykrywania gorączki

System Obrazowania Termicznego do wykrywania gorączki CK350-F nadaje się do użycia w obszarach gdzie znajdują się duże grupy ludzi jak w portach lotniczych, portach morskich i miejscach publicznych jak centra handlowe. Składa się ze stałej kamery posiadającej potężny 384×288 detektor podczerwieni dostarczający 110592 piksele na ekran użytkownika końcowego. Obrazy termiczne mają zakres pomiarowy od 0°C ~ +60°C , dokładność pomiaru ≤ 0.3 ℃, będące idealnymi parametrami dla programów wykrywających stan gorączkowy. System jest dostarczany z zestawem narzędzi takich jak: detekcja ruchu, alarm dysku (przepełnienia), alarm Wejścia/Wyjścia, alarm temperaturowy i wiele innych. System CK350-F pozwala na wykonanie bezinwazyjnego wykrywania gorączki, co oznacza, że nie ma większych zakłóceń w przepływie ludzi na danym obszarze.

System składa się z trzech elementów: Kamery IR połączonej z kamerą wizyjną w jednej obudowie, wzorca temperatury służącego on-line do kalibracji kamery oraz oprogramowania na komputerze do obróbki informacji. System CK350-F pozwala wykonać pomiar temperatury do 16 obiektów o podwyższonej temperaturze na sekundę. Pozyskany z kamer obraz jest nagrywany w celu późniejszej analizy. Możliwe jest rozbudowanie systemu o dodatkowe kamery.

  System pozwala na bieżąco wykrywać osoby o podwyższonej temperaturze.  

Podstawowe cechy systemu

 • 384×288  IR Detektor
 • Dokładność pomiaru ≤ 0.3 ℃
 • Specjalnie zaprojektowany system optyczny do stawiania diagnozy medycznej
 • Skuteczne narzędzia do analizy
 • Operation software optimised for medical diagnosis & analysis
 • Oprogramowanie zoptymalizowane do diagnozowania medycznego i analizy
 • Obsługiwane języki: angielski, chiński, polski, włoski, portugalski, hiszpański. rosyjski, francuski, czeski, węgierski

schemat pomiar temperatury    

Optotherm Thermoscreen IS640

System Obrazowania termicznego do przesiewowego badania gorączki

Technologia kontroli gorączki Optotherm zapewnia najdokładniejszą metodę masowego badania przesiewowego w celu wykrycia podniesionej temperatury skóry twarzy, która może wskazywać na gorączkę. Ponieważ jest szybki i nieinwazyjny, Thermoscreen jest najlepszym sposobem ochrony obszarów o dużym natężeniu ruchu pieszego.

Technologia Thermoscreen został pierwotnie opracowany w odpowiedzi na potrzebę badania dużej liczby osób na obecność gorączki podczas wybuchu SARS w 2003 r. Thermoscreen skanuje obiekty bez kontaktu z nimi, na odległość, zapewniając dyskretną i bezpieczną metodę wykrywanie potencjalnie gorączkujących osób.

Ponad 1000 osób może być badanych na godzinę nie ograniczając przepływu pieszych. Termoscreen jest sprzedawany jako kompletny, w pełni przetestowany system zawierający komputer z preinstalowanym sprzętem i oprogramowaniem.

ZALETY

 • Najwyższa czułość i dokładność
 • Skuteczność Thermoscreen została zbadana i potwierdzona przez amerykańskie Centrum Kontroli Chorób.
 • Najniższy wskaźnik nieodkrytych przypadków i fałszywych trafień
 • Zaawansowany proces pomiarowy Thermoscreen obejmuje precyzyjną kalibrację, wykrywanie twarzy i ruchu, kompensację temperatury otoczenia i kompensację grupy obiektów. Razem te unikalne funkcje zapewniają niezrównaną możliwość zmniejszenia liczby nieodkrytych przypadków i fałszywych posądzeń. Niski wskaźnik fałszywych posądzeń pozwala na zastosowanie Thermoscreen’u w aplikacjach, w których nie można skutecznie przetworzyć dużej liczby fałszywych alarmów.

OPIS

Podstawowym objawem wielu chorób zakaźnych jest gorączka. Doprowadziło to do monitorowania temperatury pieszych w szpitalach, na lotniskach, w korporacyjnych, firmach budowlanych, szkołach i innych miejscach publicznych. Thermoscreen zapewnia nieinwazyjną, bezkontaktową metodę szybkiego i łatwego badania dużej grupy ludzi pod kątem podwyższonej temperatury skóry twarzy. Potencjalnie gorączkujące osoby można wykryć przy minimalnych niedogodnościach powodujących zakłócenie przepływu pieszych.

Thermoscreen najlepiej wykorzystać jako pierwszy z dwupunktowego procesu wykrywania gorączki. Przy wejściu do zatłoczonych miejsc Thermoscreen służy do wykrywania osób, których temperatura skóry twarzy jest wyższa niż normalnie. Gorączka jest następnie potwierdzana za pomocą termometru medycznego. Ten dwupunktowy system umożliwia szybką i dokładną kontrolę dużych grup ludzi, skutecznie zapobiegając przedostawaniu się gorączkujących ludzi do obszarów, w których choroby zakaźne mogą się łatwo rozprzestrzeniać.

Elementy systemu

 • Łatwy w konfiguracji i obsłudze
 • czułość <0,04 ° C; Dokładność 0,3 ° C
 • Zintegrowana kamera wideo
 • Kompleksowy system „pod klucz”
 • Platforma mobilna (stelaż)
 • Nie wymaga zewnętrznego źródła kalibracji

Oprogramowanie Fever Screening

 • Prosty interfejs użytkownika
 • Bezobsługowy automatyczny monitoring
 • Komendy słowne i alarmy dźwiękowe
 • Kompensacja temperatury otoczenia
 • Sprawdza, czy obiekt stoi w miejscu
 • Sprawdza, czy obiekt jest skierowany w stronę aparatu
 • Wyświetlanie obrazu wykrytego chorego oraz obrazu w ruchu
 • Automatyczne rejestrowanie danych i obrazów
 • Wyświetlanie danych historycznych i wykresy

System Thermoscreen jest umieszczony przy wejściu do szpitala w celu kontroli pacjentów i odwiedzających po wejściu do budynku (patrz rysunek). Podczas pracy w trybie zautomatyzowanego przesiewania, który wymaga, aby każda osoba zatrzymała się na krótko, aby zostać przeskanowanym, Pojedyncza stacja Termoscreen może skutecznie przesyłać do 1200 osób na godzinę.

Proces skanowania

Screenshot 2020-03-12 at 11.51.09 AM  

Każdy obiekt jest sprawdzany indywidualnie (pomiar temperatury). Pacjenci są powiadamiani komunikatem o „usunięciu okularów” (nie trzeba zdejmować soczewek kontaktowych) oraz o „zatrzymaniu się i spojrzeniu w kamerę”. Osoby mogą być powiadamiane ustnie przez operatora lub za pomocą znaków umieszczonych wzdłuż linii poruszania się. System Thermoscreen wykrywa twarz każdego obiektu, gdy wchodzi on w strefę przesiewową, i wydaje ustne polecenie przez głośniki komputera, aby „stać w miejscu i patrzeć bezpośrednio w kamerę”. Po sprawdzeniu, że obiekt stoi w miejscu i jest skierowany w stronę aparatu, pomiar przesiewania jest automatycznie przeprowadzany i wyświetlany jest wynik pomiaru. W przypadku przekroczenia progu gorączki wydawane jest dźwiękowe polecenie „poczekaj tutaj na opiekuna”. Jeśli wynik przesiewania = „Pass”, wydawane jest polecenie „dziękuję, możesz kontynuować” (przejść).

Operator 1 obsługuje system Thermoscreen, bada obrazy termiczne i wizualne pacjentów i potwierdza przekroczenie progu gorączki. Operator 2 kieruje osoby do i ze strefy przesiewowej, a także kieruje osoby, których temperatura skóry twarzy przekracza wartość progową, do stanowiska pielęgniarki w celu dalszej oceny. Jeśli obiekty są odpowiednio ustawione w kolejce, badanie każdego obiektu zajmuje około trzech sekund.

Uwaga: Przy małym ruchu, pojedynczy operator może wykonywać zadania zarówno operatora 1, jak i 2.

Przygotowanie obszaru skanowania

Obszar skanowania musi być klimatyzowany; temperatura może wahać się od 20 do 24 ° C (68 do 75,2 ° F), a wilgotność względna wynosić około 70%. Obszar skanowania powinien mieć rozproszone światło dzienne i oświetlenie jarzeniowe. Obszar skanowania musi znajdować się z dala od otworów zewnętrznych, aby zminimalizować wpływ powietrza z zewnątrz na kamerę lub obszar skanowania.

proj#3_3-Recovered_icons_final_panorama_firm

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji Systemów Obrazowania termicznego, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Wykonujemy kosztorysy na potrzeby kalkulacji budżetowych.

Zapraszamy do współpracy.