Projekt i Montaż

Firma KARO Karlicki Sp. z o.o.

wykonuje projekty, montaż, serwis i konserwacje systemów bezpieczeństwa (tj. dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO, systemów sygnalizacji pożaru SSP, monitoringu w oparciu o kamery przemysłowe VSS, systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontroli dostępu KD oraz innych instalacji teletechnicznych niskoprądowych).

Nasza firma rozpoczęła działalność w grudniu 2005 roku.

Od 2006r. posiadamy Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na usługi w zakresie ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego Koncesja Nr.L-0040/06 z dn. 14.02.2006r.

W marcu 2006r. otrzymaliśmy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót izotopowymi czujkami dymu oraz instalowanie, konserwację, magazynowanie i transport izotopowych czujek dymu Zezwolenie nr D-16060 z dn. 16.03.2006r.

W grudniu 2012r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego wydała firmie KARO Karlicki Sp. z o.o. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego UE i NATO Trzeciego Stopnia. W związku z uruchomieniem kancelarii tajnej i powołaniem pionu ochrony wszyscy pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne i Tajne.

Pracownicy odbyli specjalistyczne szkolenia potwierdzone certyfikatami. Posiadamy uprawnienia do wykonywania instalacji teletechnicznych oraz projektowania systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, elektronicznych systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń osób i mienia do stopnia zabezpieczenia 4. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny teletechnicznych systemów bezpieczeństwa.

Instalujemy systemy bezpieczeństwa wiodących marek.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Usługi świadczymy na terenie całego kraju. Prace wykonujemy w budynkach biurowych, magazynowych, centrach handlowych, budynkach zabytkowych, obiektach służby zdrowia, obiektach sportowych, szkołach.

Usługi polecamy administratorom, zarządcom nieruchomości, osobom odpowiedzialnym za utrzymanie obiektów w sprawności technicznej. Ofertę kierujemy do instytucji samorządowych, rządowych, obiektów użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, developerów oraz firm budowlanych jako solidny podwykonawca.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Prezes Zarządu Grzegorz Karlicki

Karo Karlicki