Formularz zgłoszenia awarii

Formularz zgłoszenia awarii

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez: KARO Karlicki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowa 8 05-860 Płochocin, numer KRS: 0000246532 REGON: 140340204, NIP: 1181818867, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na moje zapytanie poprzez stronę internetową Administratora. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą  w KARO Karlicki Sp. z o.o.