Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – PIERWSZEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2025r.
  • POUFNE – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – DRUGIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2025r.
  • POUFNE – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2025r.
  • POUFNE – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – UNII EUROPEJSKIEJ, oznaczonych klauzulą:

  • SECRET UE/EU SECRET – na okres do: 2025r.
  • CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO NATO, oznaczonych klauzulą:

  • NATO SECRET – na okres do: 2025r.
  • NATO CONFIDENTIAL – na okres do: 2028r.